Monday, July 1, 2013

Vands hårdhed

-1- Bestemmelse af vands hårdhed. Udstyr og kemikalier. 50 mL måleglas Pufferopløsning (pH = 10) 10 mL måleglas 0,0100 M EDTA-opløsning 250 mL konisk kolbe Ionbytter Burette Teori Stoffet EDTA (ethylendiamintetraeddikesyre) er opbyg let down på følgende måde: H O O C - C H2 H2 C - C O O H ú ú N - C H2 - C H2 - N ú ú H O O C - C H2 H2 C - C O O H Der er tale om en tertaprot syre, men normalt forhandles retreat i condone oneself af dinatriumsaltet, i hvilket to H+ fra syren er udskiftet med Na+. I tilstrækkelig basisk miljø vil alle 4 H+ være fraspaltet, og vi har derfor følgende ion, der for nemheds skyld blot betegnes EDTA4- : -O O C - C H2 H2 C - C O O- ú ú N - C H2 - C H2 - C H2 - N ú ú -O O C - C H2 H2 C - C O O- Denne ion kan binde sig til mange ioner, fx Zn2+ , Ca2+ og Mg2+ . I vandværksvand findes afhængig af hårdhe hideout vekslende mængder af Ca2+ og Mg2+ , der kan bestemmes ved titrering med en EDTA-opløsning med kendt koncentration.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Med Ca2+ som eksempel har vi i basisk opløsning: Ca2+ + EDTA4- ® CaEDTA2- Som indikator anvendes stoffet eriochromsort-T (Erio-T), der er et organisk farvestof, hvis opbygning ikke har betydning for forståelsen af titreringen, og som vi derfor blot vil kalde T. Indikatoren er blå i basisk opløsning, men danner det stærkeste kompleks med indikatoren: -2- Mg2+ + T ® MgT 2+ Indikatoren tilsættes i forholdsvis ringe mængde, hvorved den binder nogle a Mg2+ i vandværksvandet, og opløsningen bliver rød. Det er vigtigt, at vandet indeholder tilstrækkeligt mange Mg2+ , ellers bliver omslaget nævnt i... If you want to get a full essay, sociable club it on our website: Ordercustompaper.com

If you want to get a full essay, wisit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment